tel. 566 466 950

Brno - Černá Pole
Merhautova 169
614 00

Deratizace

je činnost, kterou provádíme hubení a omezování výskytu nežádoucích a škodlivých hlodavců, včetně jejich zamezení či pronikání do objektů.

Zajišťujeme preventivní i plošnou deratizaci, včetně monitorování. U deratizačních prací je nezbytná identifikace druhu škůdce a vytipování napadených míst v dané lokalitě a volba správné návnady a nástrahy. Nástrahu je nutné umístit do odpovídajících míst a výstražně označených staniček. Pro deratizaci používáme jen schválené a dostupné staničky, odchytové pasti a monitorovací zařízení, odpovídající normám EU. Deratizační práce provádějí odborně vyškolení a zkušení pracovníci, kteří za pomoci účinných, homologovaných a ekologicky bezpečných přípravků, spolehlivě zasáhnou tam, kde lze předpokládat největší výskyt hlodavců.

Před provedením deratizačních prací je třeba zjistit, proti jakému hlodavci se bude zásah provádět. Identifikace hlodavce, je provedena na základě jeho trusu, který po sobě zanechává.

Potkan

Je rozšířen po celém světě a na rozdíl od krysy obývá vlhčí místa. Potkan má kratší ocas než tělo a jeho srst na hřbetě je tmavší než na břiše. Potkan, může být přenašečem infekčních nemocí-salmonelózy, Weilovy žloutenky a některých parazitů.

Krysa

Krysa se ČR vyskytuje docela vzácně a jen v některých lokalitách. Krysa má delší ocas než své tělo. Krysa v současné době, žije v ČR v podstatě jen podél Labe. Krysa je velmi vnímavá k původcům moru a dříve byla i v českých zemích zdrojem nákazy.

Myš domácí

V ČR se nejčastěji objevuje v domácnostech. Je přibližně 9cm dlouhá, dobře šplhá, skáče a protáhne se i velmi malým otvorem, kam strčí hlavu, protáhne i zbytek těla. Je to všežravec. Myš nutně nepotřebuje pít vodu, vystačí si s malým množstvím vody obsažené v potravě, což někdy může komplikovat deratizační zásah.

Kde provádíme deratizaci:

  • deratizace sklepních a půdních prostor panelových a bytových domů, rd domků
  • deratizace skladů, technických prostor, podzemních garáží, areálů
  • deratizace ve volném prostoru
  • deratizace ve výrobních provozech a prodejnách

Deratizaci provádíme formou pokládky nástrah. Tyto nástrahy se pokládají do speciálních nástrahových staniček. Tím se částečně zamezí možnosti kontaktu s nástrahou pro domácí a ostatní zvířata. Staničky se používají buď papírové, vhodné pro použití do suchých prostor nebo plastové, určené pro vlhké prostory.